yếu tố xét tăng lương

Muốn cho nhân viên làm việc tốt hãy áp dụng ngay những cách tạo động lực sau đây

luong-nhan-vien

Ai bảo “tôi đến làm việc không phải vì lương” chắc sẽ bị cho là “hâm” ngay. Lương không chỉ thể hiện giá trị công việc, mà còn là giá