ý tưởng khác biệt

Để sáng tạo trong công việc bạn nên làm những gì

santao-de-thanh-cong

Điều này không có nghĩa là bạn lao vào nghiên cứu một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ. Hãy tìm cái mới ngay trong những gì đang tồn tại. Chẳng