xác định vấn đề

Trong giải quyết vấn đề các quá trình cần trải qua là gì

qua-trinh

Và nếu như cánh cửa được chặn bởi một vật nặng, bạn cần phải loại bỏ vật nặng đó đi trước khi đóng được cửa. Tiếp tục: vậy làm cách