tư duy sáng tạo đời sống

Vận dụng tư duy sáng tạo vào công việc và đời sống như thế nào

tu-duy

Hãy bắt đầu bằng việc tìm kiếm thông tin về sản phẩm hay dịch vụ của công ty bạn. Điều này dễ hay khó và ở mức độ nào? Sau