tố chất nhà quản lý

Tạo động lực làm việc cho cấp dưới những nhà lãnh đạo đã biết kỹ năng này chưa

tao-dong-luc

Các nhà quản lý phát hiện ra rằng, cấp dưới thích được bày tỏ suy nghĩ đối với quyết định của cấp trên hơn là bị yêu cầu hay ra