suy giảm sự sáng tạo

Làm khả năng sáng tạo của bạn hao mòn chỉ vì những thói quen vô hạn này

ban-cothe

Theo đuổi sự hoàn hảo được xem là một trong những cách nhanh chóng nhất làm trôi tuột cảm hứng của bạn. Thông thường, để thay đổi bản tính cầu