rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề

Ý thức rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên hiện nay như thế nào

tu-hoc-hieu-qua2

Riêng đối với sinh viên, quá trình chuyển tiếp từ thời học sinh sang đời sống sinh viên không phải là một thời kỳ dễ dàng đối với nhiều bạn