khả năng lãnh đạo

Nhà lãnh đạo có những cách riêng để tạo nên sức hút của bản thân

113325_10__9382_938_4840644

Lãnh đạo làm việc với những thứ vô hình và thứ họ dựa vào là trực giác. Nhà tâm lý học Joyce Brothers từng nói “Hãy tin vào linh cảm