động lực là gì

Hãy tạo động lực cho bản thân nếu bạn muốn thành công trong công việc và sự nghiệp

ban-hang-gioi-700x434

Động lực (motivation) là yếu tố giúp bạn đi đến hành động hay lựa chọn. Đó là yếu tố tạo ra động cơ. Động cơ (motive) được hiểu là “sự