câu hỏi phỏng vấn hay gặp

Những câu hỏi ” bẫy ” của nhà tuyển dụng cho ứng viên là gì phần 1

Portrait Of Female Woman Sitting At Interview

Bạn nên tập trung miêu tả mình là người như thế nào trong tối đa vài phút. Tập trung vào những điểm tích cực và gắn chúng với các nhiệm