câu chuyện về sự sáng tạo

Qua những mẩu chuyện trong đời sống làm sao để học kỹ năng tư duy sáng tạo

creative

Khi người soát vé bước vào toa tàu, ba kỹ sư của Apple đồng loạt đứng lên đi vào toalet. Hành động của họ không thoát khỏi 3 cặp mắt