Giải Quyết Vấn Đề

Để giải quyết công việc sao bạn không thử vận dụng trí tuệ tập thể

dam-phan

Một buổi họp tập thể như vậy không nên kéo dài quá 30 hay 40 phút. Nếu cảm thấy mệt mỏi hay không đạt được kết quả thoả đáng thì

Giải quyết vấn đề trải qua những bước nào

giaiquyetvande-trong1

Yếu tố sáng tạo sẽ giúp bạn tìm được giải pháp đôi khi hơn cả mong đợi. Cần lưu ý là một giải pháp tối ưu phải đáp ứng được

Trong giải quyết vấn đề các quá trình cần trải qua là gì

qua-trinh

Và nếu như cánh cửa được chặn bởi một vật nặng, bạn cần phải loại bỏ vật nặng đó đi trước khi đóng được cửa. Tiếp tục: vậy làm cách

Ý thức rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên hiện nay như thế nào

tu-hoc-hieu-qua2

Riêng đối với sinh viên, quá trình chuyển tiếp từ thời học sinh sang đời sống sinh viên không phải là một thời kỳ dễ dàng đối với nhiều bạn