Phỏng Vấn – Tìm Việc

Những câu hỏi ” bẫy ” của nhà tuyển dụng cho ứng viên là gì phần 1

Portrait Of Female Woman Sitting At Interview

Bạn nên tập trung miêu tả mình là người như thế nào trong tối đa vài phút. Tập trung vào những điểm tích cực và gắn chúng với các nhiệm

Những câu hỏi ” bẫy ” của nhà tuyển dụng cho ứng viên là gì phần 3

image

Bạn chỉ gặp câu hỏi này khi nó liên quan đến vị trí ứng tuyển. Một câu trả lời đầy đủ sẽ tốt hơn một câu trả lời ngắn gọn.

Những câu hỏi ” bẫy ” của nhà tuyển dụng cho ứng viên là gì Phần 2

Two businesswomen at an interview in an office.The documents on the desk are mine.

Ví dụ như: “Tôi rất giàu kinh nghiệm giao tiếp với khách hàng, thậm chí với cả những khách hàng rất khó tính. Tôi rất dễ hòa đồng với người